459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Lehká mozková dysfunkce, LMD

Popis lehké mozkové dysfunkce

Fyziologie (jak to má fungovat)

Mozek dítěte je velice plastický a dokáže vstřebávat podstatně více informací než mozek dospělých. Každá část mozku zodpovídá za jinou funkci a rozvijí se zhruba stejně rychle. Rozvoj je srovnatelný i mezi dětmi navzájem. S přibývajícím věkem pak roste individuální rozdíl ve vývinu.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Lehká mozková dysfunkce je malou odchylkou v mentálním vývoji dítěte, kdy se některé oblasti mozku vyvíjí zpomaleně a nedostatečně. Postižena může být jakákoliv z mentálních funkcí dítěte.

Příčiny

  • genetické predispozice
  • nedostatečná psycho-sociální stimulace dítěte
  • zevní faktory působící na matku v těhotenství (infekce, kouření, alkohol)
  • komplikace při porodu

Příznaky

Dysfunkce mozkové činnosti může postihovat jakoukoliv oblast. Porucha může být jednoduchá, jako je například dyslexie (porucha čtení), dysgrafie (porucha psaní), nebo kombinovaná, například hyperaktivita s vadou řeči, koktání, poruchy soustředění, koncentrace, pozornosti, paměti. Děti jsou často zbrklé a impulzivní.

Komplikace

  • omezení sociálního rozvoje dětí

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Pokud je nastaven vhodný přístup k dítěti a práce na poruše je intenzivní, mohou se oslabené funkce mozku vrátit i zcela k normálu. Náprava zahrnuje speciální učební postupy, rehabilitaci a neustálé cvičení základních postupů.

Dětem by se měl věnovat speciální pedagog, často logoped a psycholog.

Poradit z přírodní poradny

  460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
 Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
 Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.

Chci poradit

Léky

ikona léky

Podpůrná farmakologická terapie využívá kognitiva a nootropika (léky zlepšující výživu mozku).

(Informační zdroje stránky)