459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Lehká mozková dysfunkce, LMD

Popis lehké mozkové dysfunkce

Fyziologie (jak to má fungovat)

Mozek dítěte je velice plastický a dokáže vstřebávat podstatně více informací než mozek dospělých. Každá část mozku zodpovídá za jinou funkci a rozvijí se zhruba stejně rychle. Rozvoj je srovnatelný i mezi dětmi navzájem. S přibývajícím věkem pak roste individuální rozdíl ve vývinu.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Lehká mozková dysfunkce je malou odchylkou v mentálním vývoji dítěte, kdy se některé oblasti mozku vyvíjí zpomaleně a nedostatečně. Postižena může být jakákoliv z mentálních funkcí dítěte.

Příčiny

  • genetické predispozice
  • nedostatečná psycho-sociální stimulace dítěte
  • zevní faktory působící na matku v těhotenství (infekce, kouření, alkohol)
  • komplikace při porodu

Příznaky

Dysfunkce mozkové činnosti může postihovat jakoukoliv oblast. Porucha může být jednoduchá, jako je například dyslexie (porucha čtení), dysgrafie (porucha psaní), nebo kombinovaná, například hyperaktivita s vadou řeči, koktání, poruchy soustředění, koncentrace, pozornosti, paměti. Děti jsou často zbrklé a impulzivní.

Komplikace

  • omezení sociálního rozvoje dětí

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Pokud je nastaven vhodný přístup k dítěti a práce na poruše je intenzivní, mohou se oslabené funkce mozku vrátit i zcela k normálu. Náprava zahrnuje speciální učební postupy, rehabilitaci a neustálé cvičení základních postupů.

Dětem by se měl věnovat speciální pedagog, často logoped a psycholog.

Léky

Podpůrná farmakologická terapie využívá kognitiva a nootropika (léky zlepšující výživu mozku).

(Informační zdroje stránky)